Details voor vacature "Beleidsadviseur Strategie en Beleid - Bestuurssecretaris (Ingevuld)"

Beleidsadviseur Strategie en Beleid - Bestuurssecretaris (Ingevuld)
Nederland - 6225 AH Maastricht, Severenstraat 200
Woningstichting Maasvallei Maastricht
Je zorgt voor de vertaling van woningmarkt- en volkshuisvestelijke-ontwikkelingen naar beleid en strategie. Ter ondersteuning en verantwoording hiervan voer je onderzoek uit of laat onderzoek uitvoeren.

Je levert een bijdrage aan de corporate visie en strategievorming van Maasvallei en bent verantwoordelijk voor onder andere het portefeuillebeleid, het huurbeleid en de totstandkoming van wijkvisies.

De beleidsadviseur is een verbinder en zoekt proactief de samenwerking op met collega’s van andere domeinen, stakeholders en samenwerkingspartners. Je ontwikkelt en stimuleert veelbelovende initiatieven en brengt verbindingen tot stand. Je bent het eerste aanspreekpunt bij de jaarlijkse totstandkoming van de prestatieafspraken met gemeenten en huurdersbelangenverenigingen.

Naast adviserend en beleidsvormend heeft de beleidsadviseur de rol van bestuurssecretaris. In deze rol ben je klankbord voor de directeur-bestuurder en RvC, voer je het secretariaat van de RvC en ben je verantwoordelijk voor de bewaking van de governance en het opstellen van de governance-agenda met actiepunten.


Profiel:
• Sterk gevoel voor belangen en verhoudingen;
• In staat om proces- en domein-overstijgend te denken en handelen;
• In staat om wat buiten leeft naar binnen te vertalen en om te zetten in actie;
• Beschikt over natuurlijk overwicht. Kan door middel van overreding en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen;
• Is sterk samenwerkingsgericht en weet samenwerking tot stand te brengen;
• In staat om strategie te vertalen naar concrete doelen;
• Is analytisch sterk en een snelle denker die in staat is daadkrachtig beslissingen te nemen;
• Relationeel sterk.

Functievereisten
• Beschikt over een relevante HBO/WO opleiding;
• Beschikt over HBO+/WO denk- en werkvermogen;
• Hebt minimaal 5 jaar werkervaring op vergelijkbaar niveau;
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
• Beschikt over goede schrijfkwaliteiten;
• Hebt kennis van portefeuillesturing en relevante wet- en regelgeving op hoofdlijnen.

Competenties:
• Verantwoordelijkheid;
• Samenwerken;
• Initiatief;
• Resultaatgericht;
• Innoverend vermogen;
• Visie.
De functie wordt gewaardeerd binnen de schalen I,J,K van de cao woondiensten. Naast bovenstaand specifiek profiel is het algemene profiel van de beleidsadviseur van toepassing.

Bij interesse kun je vóór 8 augustus a.s. je motivatiebrief en cv mailen aan Bart Paulissen via het mailadres bart@tuimelaarrecruitment.nl óf je gebruikt onderstaande link.

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met +31 652 55 64 85.

Vacature doorsturen?

:
Terug