Details voor vacature "Concern Controller (Ingevuld)"

Concern Controller (Ingevuld)
Nederland - 6163 HR Geleen, Houtmanstraat 2
MIK & PIW Groep
Doel van de functie:

De Concern Controller is mede verantwoordelijk voor de opzet en goede werking van de planning en control cyclus, als onderdeel van de totale beleidscyclus en signaleert en adviseert hierover management en bestuur. De Concern Controller adviseert het management over de vertaling van het beleid naar organisatieprocessen en financiële doelstellingen en bewaakt de uitvoering hiervan.

Organisatorisch positie:

De Concern Controller ressorteert hiërarchisch onder de Directeur Bedrijfsvoering. De controller geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling control.

Resultaatgebieden:

Planning en control cyclus opzetten
- Zorgt er voor dat de opzet van de planning en control cyclus het management en bestuur in de positie brengt te sturen op de doelstellingen van de ondernemingen. Dit door het opstellen van doelstellingen, prognoses, begrotingen, evaluatie en bijsturing bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen op financieel en niet financieel gebied.
- Doet voorstellen voor aanpassing aan de opzet van de planning en control cyclus, zodat aansluiting blijft bij het beleid van de onderneming, de interne besturingsvisie en de verantwoordelijkheden van het management.

Resultaat: Planning en control cyclus is gerealiseerd, zodat het management en bestuur ondersteund worden bij het sturen op het realiseren van de doelstellingen van de onderneming.

Werking planning en control cyclus
- Zorgt er voor dat de interne verslaglegging aansluit bij de planning en control cyclus.
- Ontwikkelt stuurinformatie en specifiek beïnvloedbare KPI’s.
- Ondersteunt managers bij de interpretatie en analyse van de interne verslaglegging. Geeft voorlichting en advies.
- Beheert en bewaakt de betrouwbaarheid van de managementinformatie
- Rapporteert aan Directeur Bedrijfsvoering en Bestuurder over de bedrijfsvoering van de onderneming en haar onderdelen.

Resultaat: Betrouwbare informatie is tijdig beschikbaar zodat het management en bestuur uitvoering geeft aan de planning en control cyclus.

Verslaglegging verzorgen
- Draagt zorg voor de interne verslaglegging als onderdeel van de planning en control cyclus.

Resultaat: Verslaglegging is verzorgd, zodat het management en bestuur inzicht hebben in de financieel economische positie en de voortgang van de realisatie van de ondernemingsdoelen.

Financiële advisering
- Ontwikkelt beleidskaders voor het financieel economisch beleid en geeft advies met betrekking tot financiële consequenties door middel van investeringscalculaties en businesscases.
- Voert risico analyses uit.
- Signaleert knelpunten t.a.v. het financieel economisch beleid en neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbetering en aanpassing.

Resultaat: Financiële beleidskaders zijn vastgesteld, zodat de bedrijfsvoering van de onderneming wordt ondersteund, risico’s zijn gesignaleerd en verbeteringen kunnen tijdig worden doorgevoerd.

Sector advisering
- Heeft kennis op het gebied van kinderopvang en sociaal werk en doet voorstellen ter verbetering/optimalisatie van processen.
- Ontwikkelt samen met de managers beïnvloedbare KPI’s die helpen bij het optimaliseren van de doelrealisatie.
- Ondersteunt bij het maken van investeringsbeslissingen.
- Brengt de risico’s in beeld en vertaald deze in noodzakelijk weerstandsvermogen.

Resultaat: Sectorprocessen zijn efficiënt ingericht en doelstellingen worden bewaakt en gerealiseerd.

Technologische ontwikkeling
- Heeft kennis op het gebied van veranderende technologie in informatieverwerking en informatievoorziening binnen zijn vakgebied
- Ontwikkelt beleidskaders voor automatisering van gegevensverwerking en automatisering van controles
- Adviseert over het gebruik van business intelligence
- Ontwikkelt beleidskaders voor het financieel economisch beleid en geeft advies met betrekking tot financiële consequenties door middel van investeringscalculaties en businesscases

Resultaat: Administratieve processen zijn geoptimaliseerd, informatie wordt maximaal benut ter verbetering van de resultaten.

Neemt op uitnodiging deel aan overlegvormen met management, managementteam Raad van Bestuur en auditcommissie Raad van Toezicht.

Kennis
- HBO+/academisch werk- en denkniveau
- Kennis van interne besturing en opzet planning en controlsystemen
- Kennis van (toepassing van) relevante informatiesystemen
- Kennis van relevante wetgeving
- Kennis van en inzicht in administratieve processen en inrichting van de organisatie
- Kennis van enterprise risk management
- Kennis van fiscaliteit

Specifieke functiekenmerken
- Analytisch vermogen voor het vertalen van ontwikkelingen in (beleids)ontwikkelingstaken en/of projecten.
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en voor het overdragen van informatie en het geven van advies.
- Ordelijkheid en systematisch werken en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens.
- In staat om te gaan met tegenstrijdige belangen.
- Stressbestendigheid in verband met werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen.
- Integriteit bij het verwerken van financiële en/of persoonsgegevens.

Het betreft een vaste positie op werving en selectiebasis voor 32 - 36 uur per week.

Interesse? Neem contact met me op onder nummer +31 652 55 64 85 of stuur je cv met motivatie naar bart@tuimelaarrecruitment.nl

Vacature doorsturen?

:
Terug